Κυριακή, Ιανουαρίου 24, 2016

Προφορική Ιστορία - Oral History

 

ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚ & ΔΩΡΟΘΕΑ – ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΕΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993.

Ilias, Nik & Dorthea - Gornichevo Aegean Macedonia. Oral History. October 07, 1993.

Κυριακή, Ιανουαρίου 10, 2016

Μοναχὰ «Μακεντὸν ὀρτοντόξ»

Ὡς τόσο δὲ θέλουν νἆναι μήτε «Μπουλγκάρ», μήτε «Σρρπ» μήτε «Γκρρτς». Μοναχὰ «Μακεντὸν ὀρτοντόξ».

Ωστόσο δεν θέλουν να είναι ούτε «Βούλγαροι», ούτε «Σέρβοι» ούτε «Έλληνες». Μοναχά «Μακεδόνες Ορθόδοξοι».
Ωστόσο δεν θέλουν να είναι ούτε «Βούλγαροι», ούτε «Σέρβοι» ούτε «Έλληνες». Μοναχά «Μακεδόνες Ορθόδοξοι».
 
Πρόκειται γιὰ τὴν περίφημη φράση ἀπὸ τὴ «Ζωὴ ἐν τάφῳ» τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη, τὴν ὁποία ὁ συγγραφέας ἀφαίρεσε ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ 1955, μὲ συνέπεια πολλοὶ ἀναγνῶστες ποὺ γνωρίζουν μόνο τὴν τελικὴ μορφὴ τοῦ ἔργου, νὰ θεωροῦν τὴν ὕπαρξη τῆς φράσης μῦθο καὶ ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα.
 
Τὸ μυθιστόρημα πρωτοκυκλοφόρησε ὡς βιβλίο τὸ 1924, ἀλλὰ πρὶν εἶχε δημοσιευθεῖ σὲ συνέχειες στὴν ἐφημερίδα τῆς Μυτιλήνης «Καμπάνα», διευθυντὴς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Μυριβήλης. 
 
Στὴ βάση δεδομένων «Ψηφιοθήκη» τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὑπάρχουν σὲ μορφὴ ἀρχείου PDF ὅλα τὰ φύλλα τῆς ἐφημερίδας μὲ τὶς συνέχειες τοῦ μυθιστορήματος. 
 
Στὸ φύλλο ἀριθμὸς 027, μὲ ἡμερομηνία 1923-09-25, δημοσιεύεται ἡ εἰκοστὴ πέμπτη συνέχεια. Στὴν τέταρτη καὶ τελευταία σελίδα εἶναι τυπωμένο τὸ «Μακεντὸν ὀρτοντόξ». Ἰδοὺ ὁλόκληρη ἡ ἐπίμαχη παράγραφος (ἀπὸ τὸ κεφάλαιο ΙΖʹ):
“Νὰ τώρα κι ὁ ἀκριβὸς θησαυρὸς ποὺ ξεσκάλιξα μὲς τὴ χωριάτικη, τὴ «βάρβαρη» αὐτὴ ψυχή, ποὖναι ἀμόλευτη καὶ παρθενικιὰ σὰν τἀπάτητο χιόνι μιᾶς βουνοκορφῆς. Ἡ Ἄντσιω ἔχει δυὸ γυιοὺς στρατιῶτες. Κ’ οἰ στρατιῶτες αὐτοὶ εἶναι μὲς τοὺς ὀχτροὺς ποὺ βρίσκονται ἀντίκρυ μας στὰ χαρακώματα τοῦ Περιστεριοῦ. Αὺτοὶ ὲδῶ οἱ χωριάτες ποὺ τὴ γλώσσα τους τὴν καταλαβαίνουν περίφημα κοἱ Βούλγαροι κοἱ Σέρβοι ἀντιπαθοῦνε τοὺς πρώτους γιατὶ τοὺς πήρανε τὰ παιδιά τους στὸ Στρατό. Μισοῦν τοὺς δεύτερους ποὺ τοὺς κακομεταχειρίζουνται γιὰ Βουργάρους. Καὶ κυττᾶνε μὲ ἀρκετὰ συμπαθητικὴ περιέργεια ἐμᾶς τοὺς περαστικοὺς Ρωμιοὺς ἐπειδὴ εἴμαστε οἱ γνήσιοι πνευματικοὶ ὑπήκοοι τοῦ Πατρίκ, δηλαδὴ τοῦ «Ὀρθοδόξου Πατριάρχη τῆς Πόλης». Γιατὶ ἡ ἰδέα του ἁπλώνεται ἀκόμα, τυλιγμένη μέσα σὲ μιὰ θαμπὴ μυστικοπάθεια πολὺ παράξενη, πάνου σαὐτό, τὸν ἁπλοϊκὸ χριστιανικὸ κόσμο. Ἔπειτα οἱ τάφοι τῶν παλιῶ τους προεστῶν ἔχουνε πάνω στὶς πέτρες σκαλισμένα Ἑλληνικὰ γράμματα. Τὰ ἴδια γράμματα ποὖναι γραμμένα πάνου στὰ σκεβρωμένα κονίσματά τους, καὶ στὰ παλιὰ ἐκκλησιαστικά βιβλία τῶν ἐκκλησιῶ τους. Ὡς τόσο δὲ θέλουν νἆναι μήτε «Μπουλγκάρ», μήτε «Σρρπ» μήτε «Γκρρτς». Μοναχὰ «Μακεντὸν ὀρτοντόξ».*

ἐφημερίδα τῆς Μυτιλήνης «Καμπάνα», διευθυντὴς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Μυριβήλης. Φύλλο ἀριθμὸς 027, μὲ ἡμερομηνία 1923-09-25. Σελίδα 1. Κάντε κλικ για μεγέθυνση.
ἐφημερίδα τῆς Μυτιλήνης «Καμπάνα», διευθυντὴς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Μυριβήλης. Φύλλο ἀριθμὸς 027, μὲ ἡμερομηνία 1923-09-25. Σελίδα 1. Κάντε κλικ για μεγέθυνση.

ἐφημερίδα τῆς Μυτιλήνης «Καμπάνα», διευθυντὴς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Μυριβήλης. Φύλλο ἀριθμὸς 027, μὲ ἡμερομηνία 1923-09-25. Σελίδα 4. Κάντε κλικ για μεγέθυνση.
ἐφημερίδα τῆς Μυτιλήνης «Καμπάνα», διευθυντὴς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Μυριβήλης. Φύλλο ἀριθμὸς 027, μὲ ἡμερομηνία 1923-09-25. Σελίδα 4. Κάντε κλικ για μεγέθυνση.

= = =
* Διευκρίνιση για τους νεώτερους: Μην σας παραξενεύει η ορθογραφία και γραμματική της ἐπίμαχης παράγραφου. Έτσι έγραφαν τα ελληνικά με το πολυτονικό σύστημα το έτος 1925 πολλά χρόνια πριν τη καθιέρωση του μονοτικού συστήματος στις 12 Ιανουάριου 1982.Προσθήκη 12/1/2016Ευχαριστούμε τον blogger Aesopus που μας έστειλε σκαναρισμένη τη σελίδα 196 από την τρίτη έκδοση της Ζωής εν τάφω (Αθήνα 1931) όπου υπάρχει το επίμαχο απόσπασμα αλογόκριτο. Κάντε κλικ για μεγέθυνση.


Δευτέρα, Ιανουαρίου 04, 2016