Σάββατο, Ιουνίου 24, 2017

Μίρκα Γκίνοβα - οι «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» Μαρίνας στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης

Μίρκα Γκίνοβα - οι «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» Μαρίνας στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης 2017

Песна за Мирка Гинова 28 / 5 / 2017 οι «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» Μαρίνας Νάουσας χορεύουν στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, στην 5η Γιορτή Πολυγλωσσίας και κλείνουν την παρουσία τους τιμώντας την Μακεδόνισσα ηρωίδα Μίρκα Γκίνοβα .
Тихо Мирка си заспала (Песна за Мирка Гинова)
Δεύτερο τραγούδι το Izlegov gore na Osogovo,od tam se gleda Makedonija.
Ήταν εξαιρετική η εμφάνιση του συλλόγου της Μαρίνας στη γιορτή πολυγλωσσίας που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.