Κυριακή, Μαρτίου 26, 2023

Πράσινο φως στο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας

 

Πράσινο φως στο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας

 ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Νίκος Φωτόπουλος

 Το Πρωτοδικείο Φλώρινας απέρριψε την ανακοπή της εισαγγελέως και λέει «ναι» για την ίδρυση και τη λειτουργία του επίδικου σωματείου.

Το πράσινο φως για τη λειτουργία Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας έδωσε το Πρωτοδικείο Φλώρινας που απέρριψε την ανακοπή της εισαγγελέως Φλώρινας κατά της αναγνώρισης του Σωματείου και άλλων 16 φορέων που είχαν συνταχθεί με την ανακοπή, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και η Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

Με την απόφασή του 41/2023 της 16ης Μαρτίου, το δικαστήριο απέρριψε την ανακοπή, κάνοντας «πλήρως αποδεκτά όλα τα επιχειρήματα για την ίδρυση και λειτουργία του κέντρου», όπως ανέφερε ο Κύρος Σπόνδης, ο δικηγόρος ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας. Στο σκεπτικό της απόφασης το δικαστήριο, υπό την πρωτοδίκη Ελένη Τσιμέρογλου, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τα σωματεία που συστήνονται για σκοπούς, όπως λ.χ. για την επιδίωξη διαφόρων κοινωνικών ή οικονομικών σκοπών, την προστασία της πολιτιστικής ή πνευματικής κληρονομιάς, την αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας ή την επιβεβαίωση μιας μειονοτικής συνείδησης, είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Ο τρόπος με τον οποίο η εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθιερώνει την ελευθερία αυτή και την εφαρμογή της στην πράξη από τις αρχές αποκαλύπτει την κατάσταση της δημοκρατίας στο εσωτερικό της εκάστοτε χώρας».

Σε άλλο σημείο της απόφασης, το δικαστήριο προχωρά ακόμη περισσότερο: «Η άρνηση λ.χ. εγγραφής σωματείου με την αιτιολογία να δοθεί τέλος στην εικαζόμενη πρόθεση των ιδρυτών τους να διαδώσουν την ιδέα ότι υφίσταται μια εθνική μειονότητα και ότι τα δικαιώματα των μελών της δεν τυγχάνουν πλήρους σεβασμού δεν κρίνεται αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο καθόσον ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι η ανωτέρω εικαζόμενη πρόθεση είναι πραγματικός σκοπός του σωματείου, τούτο δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με ορισμένη απειλή προς μια δημοκρατική κοινωνία. Τούτο ισχύει ακόμα περισσότερο όταν στο καταστατικό του εκάστοτε σωματείου ουδόλως υπονοείται ότι τα μέλη του θα υπερασπιστούν τη χρήση βίας ή αντιδημοκρατικών ή αντισυνταγματικών μέσων».

Το Ειρηνοδικείο Φλώρινας με απόφασή του στις 27 Ιουλίου 2022 είχε εγκρίνει την ίδρυση σωματείου υπό την επωνυμία Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας, το οποίο στοχεύει, σύμφωνα με το καταστατικό που κατέθεσε, «στη διατήρηση και καλλιέργεια της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα» αλλά και την «υποστήριξη της εισαγωγής της μακεδονικής γλώσσας ως προαιρετικού μαθήματος σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα».

Ωστόσο, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας Αναστασία Καλαϊτζή κατέθεσε ανακοπή με το σκεπτικό πως η απόφαση αναγνώρισης του σωματείου παραβιάζει τη διεθνή Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ εξέφραζε υπόνοιες για προσπάθεια δημιουργίας μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ.ΣΥΝ. 20/3/2023

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου