Δευτέρα, Απριλίου 27, 2009

Εθνικά Μακεδόνες και Έλληνες-Μακεδόνες

Πολύ συχνά ακούμε και διαβάζουμε ότι στην Βόρειο Ελλάδα κατοικούν «2.500.000 Έλληνες Μακεδόνες» οι οποίοι είναι «δικαιούχοι» της «ιστορικής κληρονομιάς» της Μακεδονίας την οποία χρονολογούν «σχεδόν μια χιλιετηρίδα πριν την άφιξη των σλαβικών φυλών στην περιοχή» που ήρθαν «στην περιοχή τον 6ο αι» δηλ. πριν 1.500 χρόνια από σήμερα και «θέλουν να κλέψουν» αυτή την «ιστορική κληρονομιά».

Κατ’ αρχάς, είναι εντελώς γελοίο και παράλογο να γίνεται λόγος, σήμερα, για «Ελληνική κληρονομιά» που προϋπήρχε σχεδόν «μια χιλιετηρίδα πριν την άφιξη των Σλαβικών φυλών στην περιοχή» της οποίας «δικαιούχοι» είναι οι σημερινοί Έλληνες-Μακεδόνες. Σήμερα, κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος γνωρίζει ότι ούτε οι εθνικά Έλληνες ούτε οι εθνικά Μακεδόνες είναι απευθείας απόγονοι των αρχαίων λαών. Δια μέσω των αιώνων, ολόκληρη η Βαλκανική Χερσόνησος δέχθηκε εισβολές από διάφορους λαούς συμπεριλαμβανομένων των Σλαβικών φυλών που κινήθηκαν νότια μέχρι την Πελοπόννησο. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί αναμίχθηκαν με τους εισβολείς. Κατά συνέπεια εάν δεχθούμε τον όρο «Σλάβο - Μακεδόνες» τότε, ασφαλώς, πρέπει να δεχθούμε και τον όρο «Σλάβο – Έλληνες». Γι’ αυτό, σεβόμενοι το δικαίωμα του εθνικού αυτοπροσδιορισμού, δεχόμαστε τους όρους εθνικά Μακεδόνες και εθνικά Έλληνες.

Δεύτερον, το δικαίωμα των εθνικά Μακεδόνων να συνδεθούν πολιτιστικά με το παρελθόν συμπεριλαμβανομένης της αρχαιότητας δεν μπορεί να αποκλειστεί, ακριβώς όπως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ίδιο δικαίωμα για τους εθνικά Έλληνες που ζουν στην Ελληνική Μακεδονία. Εάν αμφισβητηθεί το δικαίωμα αυτό από τους εθνικά Μακεδόνες, τότε, θα πρέπει πρώτα να αμφισβητηθεί δικαίωμα του πληθυσμού της Ελληνικής Μακεδονίας, που έλκει τη καταγωγή του από τη Μικρά Ασία, να αυτοαποκαλείται Έλληνες-Μακεδόνες και να κάνουν πολιτιστική σύνδεση με την αρχαία Μακεδονία.

* * *

Για να κατανοηθεί καλύτερα ο όρος «Έλληνες Μακεδόνες», είναι χρήσιμη μια σύντομη αναφορά στην εθνικότητα και την πολιτιστική σύνθεση του πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδας. Το νότιο τμήμα της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας (σημερινή Ελληνική Μακεδονία ή Βόρεια Ελλάδα) επισήμως έγινε τμήμα του Ελληνικού κράτους το 1913. Εκείνη την εποχή, ο πληθυσμός της περιοχής ήταν έντονα μικτός, αποτελούμενος από πλήθος διαφορετικών εθνοτήτων και γλωσσικών ομάδων (Μακεδόνες, Έλληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι, Τούρκοι, Αλβανοί, Εβραίοι, Τσιγγάνοι κλπ). Διαφορετικές πηγές, αμφισβητώντας η μια την άλλη, δίνουν διαφορετικά στοιχεία για το μέγεθος και πληθυσμό της κάθε ομάδας. Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ολόκληρη η περιοχή ήταν πολύ-εθνική και πολύ-γλωσσική. Για τους σκοπούς αυτού του κειμένου και χωρίς καμιά πρόθεση να θιγεί η ταυτότητα των προαναφερθέντων ομάδων, θα χρησιμοποιηθεί, περιληπτικά ο όρος «αυτόχθονες» για την περιγραφή της προαναφερόμενης κατηγορίας ανθρώπων που ζούσαν και ζουν στην Ελληνική Μακεδονία (Βόρεια Ελλάδα) όταν έγινε τμήμα του Ελληνικού κράτους.

Το 1923, σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης της Λοζάννης, περίπου 1.600.000 ορθόδοξοι χριστιανοί πρόσφυγες (ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι) μετακινήθηκαν από την Μικρά Ασία, Ανατολία και Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα. Οι μισοί, περίπου, από τους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελληνική Μακεδονία μεταβάλλοντας σημαντικά την εθνική και γλωσσική σύνθεσή της. Χάριν του κειμένου και χωρίς καμιά πρόθεση να θιγεί η ταυτότητα των προαναφερθέντων ομάδων, θα χρησιμοποιηθεί, περιληπτικά ο όρος «έποικοι» για την περιγραφή της προαναφερόμενης κατηγορίας ανθρώπων που ζουν σήμερα στην Ελληνική Μακεδονία (Βόρεια Ελλάδα).

Σήμερα αυτές οι δύο κατηγορίες, «αυτόχθονες» και «έποικοι», αποτελούν τον πληθυσμό της βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με την Ελληνική κυβέρνηση είναι όλοι τους Έλληνες Μακεδόνες. Όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μεταξύ του «αυτόχθονου» πληθυσμού, μια ομάδα αυτοπροσδιορίζεται ως εθνικά Μακεδόνες δηλ. μια ξεχωριστή εθνική, πολιτιστική και γλωσσική ομάδα, πολύ πριν την ενσωμάτωση του 51% της Μακεδονίας στην ελληνική επικράτεια. Είναι η γνωστή, σε όλο τον κόσμο και στον ΟΗΕ, Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα.

Η Ελληνική κυβέρνηση, ακόμη και σήμερα, αρνείται στους εθνικά Μακεδόνες το δικαίωμα να ονομάζουν του εαυτούς τους Μακεδόνες, την ίδια στιγμή που, αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στους «έποικους» από τη Μικρά Ασία. Σύμφωνα την Ελληνική κυβέρνηση, οι εθνικά Μακεδόνες, που ζούσαν στην Ελληνική Μακεδονία πριν την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, δεν μπορούν να είναι Μακεδόνες και υφαρπάζοντας αυτό το όνομα το παραχωρεί στους «έποικους» που κατάγονται από τη Μικρά Ασία και όχι από τη Μακεδονία! Επιπλέον, η Ελληνική κυβέρνηση για να ονομάσει τους εθνικά Μακεδόνες χρησιμοποιεί καταχρηστικούς όρους όπως «Σλαβόφωνοι», «Δίγλωσσοι» και «Ντόπιοι» γενικώς και αορίστως.

Θα ήταν πιο ορθό και λογικό, αντί της χρήσης καταχρηστικών όρων για τους εθνικά Μακεδόνες, να χρησιμοποιούνται προθέματα που περιγράφουν με ρεαλισμό τους σημερινούς Έλληνες-Μακεδόνες που ήταν ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ζούσαν στη Μικρά Ασία. Με δεδομένο το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στην Ελληνική Μακεδονία πρόσφατα, το 1923, μερικοί ακριβείς προσδιορισμοί για τους «εποίκους» θα μπορούσε να είναι: «Νέοι Μακεδόνες», «ΜικραΑσιατο-Μακεδόνες», «Τουρκόφωνοι» ή «Πρόσφυγες» γενικώς και αορίστως.

Προφανώς οι ονομασίες «Νέοι Μακεδόνες», «ΜικραΑσιατο-Μακεδόνες» κλπ μπορεί να μην είναι αποδεκτοί από τους «έποικους» και σωστά και με το δίκιο τους. Άλλωστε, αυτοπροσδιορίζονται σήμερα ως Έλληνες-Μακεδόνες. Το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού είναι ύψιστο. Και πρέπει να είναι σεβαστό και από τις δύο πλευρές. Στην πράξη, ο σεβασμός του αυτοπροσδιορισμού, σημαίνει σεβασμό και αναγνώριση της εθνικά Μακεδονικής ταυτότητας και της Μακεδονικής γλώσσας από την Ελλάδα και σεβασμό και αναγνώριση των Ελλήνων-Μακεδόνων από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.χ. εθνικά Έλληνες με Μακεδονική, περιφερειακά, πολιτιστική ταυτότητα)

Η αναγνώριση του δικαιώματος των δύο ταυτοτήτων για να συνυπάρξουν θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια τελική συμφωνία για το ζήτημα της ονομασίας. Έτσι, δεν θα υπάρχει σύγχυση στη χρήση του όρου «Μακεδόνας» εφόσον αυτός θα οριστεί ξεκάθαρα για τις δύο ομάδες: εθνικά Μακεδόνες και Έλληνες-Μακεδόνες. Επιπλέον οι δυο όροι έχουν το πλεονέκτημα ότι πηγάζουν από τον, θεμελιώδους σημασίας, αυτοπροσδιορισμό των δύο ομάδων. Να αποκλειστούν ανεπιθύμητες και καταχρηστικές ονομασίες (π.χ. Σλαβόφωνοι, Τουρκόφωνοι κλπ) που δεν πηγάζουν από αυτοπροσδιορισμό των δύο ομάδων.

9 σχόλια:

 1. Θα σχολιάσω ένα χωρίο του κειμένου:
  """Εκείνη την εποχή, ο πληθυσμός της περιοχής ήταν έντονα μικτός, αποτελούμενος από πλήθος διαφορετικών εθνοτήτων και γλωσσικών ομάδων (Μακεδόνες, Έλληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι, Τούρκοι, Αλβανοί, Εβραίοι, Τσιγγάνοι κλπ)."""

  Βλέπω ένα τεράστιο βήμα, μιά πραγματική υπέρβαση από την πλευρά του γράφοντος και δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν είναι συνειδητή ή "κατά λάθος"...

  Εννοώ την αναφορά για την ύπαρξη ΚΛΙ Βουλγάρων στη Μακεδονία εκείνης της εποχής.
  Ως γνωστό, για τους θεωρητικούς του Μακεδονισμού, δεν υπήρχαν Βούλγαροι στη Μακεδονία. Κι όταν λέω δεν υπήρχαν εννοώ, ούτε για δείγμα. Όπου υπήρχαν στατιστικές και απογραφές, οι θεωρητικοί του μακεδονισμού, τις χρησιμοποίησαν ονομάζοντας ΟΛΟΥΣ τους σλαβόφωνους ως Μακεδόνες.
  Είναι όντως κάτι καινούργιο, η αναγνώριση της ύπαρξης Βουλγάρων στη Μακεδονία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Stefanos
  Κατ' αρχην, dobro dojde.

  Poftorno, που το βλέπεις το "τεράστιο βήμα για την ύπαρξη ΚΑΙ Βουλγάρων" στην Οθωμανική Μακεδονία;
  Ως γνωστό, η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας τότε ήταν και ειναι σήμερα πολυ-εθνική και πολυ-γλωσσική.
  Αυτό το ξέρουν όλοι. Ειναι γνωστή σε όλο τον κόσμο η φράση "μακεδονική σαλάτα". Είχε και εχει απ'όλα.
  Βεβαίως το μακεδονικό έθνος τότε, αν και υπήρχε, δεν είχε συγκροτηθεί σε κράτος όπως σήμερά. Γι' αυτό και δεν αναφέρεται στις στατιστικές εκείνης της εποχής.

  Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή των Ελλήνων η "μακεδονική σαλάτα" στην κομμάτι της Ελληνικής Μακεδονιας εμπλουτίστηκε (ας μου επιτραπει η εκφραση) με "νεα συστατικά".
  Και αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει οτι σημερα υπάρχουν Ποντιοι, Κωνσταντινουπολίτες αλλά και Κύπριοι, Κρητικοί κλπ που δεν υπήρχαν στη περιοχή πριν το 1913.

  Το πρόβλημα έιναι με τους "θεωρητικούς του Ελληνισμού" οι οποίοι προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να πείσουν την ανθρωπότητα
  οτι Μακεδόνες στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο, είναι μόνο οι Ελληνες "μετανάστες"(*) αγνοώντας επιδεικτικά την εθνικά Μακεδονική μειονότητα.

  (*)Ο όρος "μετανάστες" δεν είναι δικός μου. Με τον όρο "μετανάστες" ονομάζονται οι "έποικοι" στη Συνθήκη της Λοζάνης στο Μέρος VΙ, Άρθρον 3 με υπογραφή Ε.Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ απο κάτω, δηλ. του επίσημου Ελληνικού κράτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξίσου (για να μην πω περισσότερο και σε συγχίσω) Μακεδόνες με εσάς είναι οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής που δεν είναι πρόσφυγες ή εσωτερικοί μετανάστες με καταγωγή εκτός της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Μακεδόνες είναι οι ελληνόφωνοι από τους νομούς Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης, Ημαθίας, Πιερίας, θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας και Καβάλας που ακόμα και ο Δημήτρης ο Λιθοξόου παραδέχεται την ύπαρξη τους. Οι Βλάχοι (διάσπαρτοι σε όλη τη Μακεδονία) και οι Αρβανίτες στα μέρη σας στη Φλώρινα δεν είναι λιγότερο Μακεδόνες από εσάς. Και τέλος οι ίδιοι σας οι συγγενείς που σε αντίθεση με εσάς νιώθουν μέλη του ελληνικού έθνους δεν είναι λιγότερο Μακεδόνες και ούτε και πρέπει να γίνουν 5οφαλαγγίτες για να μπορεί να τους ονομάσει κανείς έτσι. Μη μιλήσω για τους Μοναστηριώτες, τους Γευγελιώτες και τους Στρωμνιτσιώτες που απέδειξαν με τον εκπατρισμό τους την εθνική τους συνείδηση. Οπότε τις εξυπνάδες περί των προσφύγων άστες για τους χαζοφράγκους που τα χάβουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ.......ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΓΗΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ.Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ....ΑΛΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ...ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΣΑΣ...ΞΕΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ. Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΛΟΙΠΟΝ, ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΛΕΣ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΕΦΤΕΙΣ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ!!! ΑΛΛΟ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΛΑΒΟΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΡΟΣ ΑΔΟΚΙΜΟΣ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΝΩ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ Ο ΠΡΩΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ. ΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΩΑΜΑΙΩΝ, ΓΟΤΘΩΝ, ΣΛΑΒΩΝ, ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΑΝ ΤΟ DNA ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΝ. ΟΠΟΤΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΜΑ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΟ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΑΣ? ΕΙΣΙΑ ΣΛΑΒΟΣ? ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΙ, ΑΝ ΛΕΓΕΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΤΡΕΛΟΣ. ΕΙΣΙΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΑ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΚΕΔΟΝΑΣ. ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ!!! ΟΙ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΥΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΣΥ ΕΔΩΣΕΣ ΤΗ ΣΛΑΒΙΚΗ ΣΟΥ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΝΩ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. ΜΗΝ ΤΑ ΣΥΓΧΕΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΑΡΑΚΟ. ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΟΜΩΣ ΟΧΙ. ΕΣΥ ΕΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ? ΑΠΟ ΠΟΥ? ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΤΗΔΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΒΝΙΑΣ? ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΣΥΝΕΛΘΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝ ΚΑΛΑ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΟΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΥΤΕ ΕΘΝΟΤΙΚΑ ΚΑΝ.ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΙΜΑΙ Κ ΞΕΡΩ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @g
  Στοιχειώδεις κανόνες γραμματικής της ελληνικής γλώσσας (και κάθε γλώσσας) επιβάλλουν να γράφεις με πεζά γράμματα. Το σχόλιο που έγραψες με κεφαλαία γράμματα δείχνει οτι δεν σέβεσαι καν την ελληνική γλώσσα την οποία στραπατσάρισες με τα κεφαλαία που έγραψες. Κεφαλαία μπαίνουν μόνο σε τίτλους και σε επικεφαλίδες οπότε πρέπει να ξαναπάς στο δημοτικό για να τα μάθεις.
  Από τι στιγμή που δεν σέβεσαι καν την νέα ελληνική γλώσσα (η οποία απέχει παρασάγγες από την αρχαία ελληνική) τότε είναι προφανές ότι δεν σέβεσαι κανέναν άλλο λαό και καμιά άλλη γλώσσα.
  Το τι είμαι εγώ είναι δικό μου δημοκρατικό δικαίωμα εθνικού αυτοπροσδιορισμού. Δεν είναι δικό σου δικαίωμα. Ούτε είναι θέμα DNA. Δικό σου δικαίωμα είναι να αυτοπροσδιορίσεις τη δική σου εθνικότητα στην οποία ανήκεις και την οποία σέβομαι όποια και εάν είναι. Ο εταιροπροσδιοριμός που κάνεις προς εμένα είναι ύψιστο δείγμα φασιστικής συμπεριφοράς που αποδεικνύει το ποιόν σου.
  Πρέπει να μάθεις, και να το βάλεις καλά στο μυαλό σου, οτι το σημερινό μακεδονικό έθνος όπως και το ελληνικό δεν είναι αποτέλεσμα γνησίων απογόνων και DNA όπως, ρατσιστικά, πιστεύεις από αρχαίους λαούς αλλά αποτέλεσμα επιστημονικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων των τελευταίων 250 ετών.

  Σήμερα σλαβομακεδονικό έθνος δέν υπάρχει όπως δεν υπάρχει σλαβοελληνικό. Σήμερα υπάρχει Μακεδονικό έθνος όπως υπάρχει Ελληνικό έθνος τα οποία αναγνωρίζει και σέβεται όλη δημοκρατική η ανθρωπότητα μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας και του αλληλοσεβασμού των εθνών.

  Αν εσύ, ως πρόσφυγικής καταγωγής Ελληνας από τη Μικρά Ασία, πιστεύεις οτι είσαι πιο "γνήσιος" Ελληνας από τους υπόλοιπους "ιθαγενείς" Ελληνες τότε δε έχεις παρά να πας να τους το πεις και να αμφισβητήσεις την ελληνικότητά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΙΝΙΣΕΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΑ. ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΚΑΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΜΙΚΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ. Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΡΕΩΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΝΑ ΜΑΣΑΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΣΤΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 1400 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΝΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΨΟΥ ΛΙΓΟ ΜΙΣΤΕΡ.ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΥΣΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΠΡΙΝ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ. ΑΚΟΥ ΣΛΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!!! ΑΦΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΙΕ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ, Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ(ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ) ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ?ΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΜΟΙΩΣΑΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΝΕΟ ΑΔΕΛΦΟ ΣΑΣ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΣΑΣ Ο ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΤΣΑΡΟΣ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ!! ΠΩΣ ΤΟΝ ΒΑΦΤΙΣΑΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΔΡΑΣΕ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΡΩ!!! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΒΡΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΟΥΜΕ ΤΟΥΡΚΟ!!! ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ!! ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @g
  Παρατηρώ οτι δεν διάβασες τα βιβλία του Παπαρηγόπουλου σχετικά με την συνέχεια του ελληνισμού.
  Βρίσκω οτι είσαι "εκτός γραμμής" του σύγχρονου ελληνισμού σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι "σημερινοί Έλληνες είναι απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων". Σου συνιστώ να διαβάσεις Παπαρηγόπουλο αμέσως! Πωλείται και στα περίπτερα σε εφημερίδες.

  Αφού εγραψες "Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΙΕ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ" δεν έχω παρά να σου ευχηθώ καλή χώνεψη κύριε "γνήσιε απόγονε των αρχαίων Ελλήνων".

  Κατα τα λοιπά σου υπόσχομαι πως, απο δώ και στο εξής, θα δημοσιέυω κάθε δικό σου σχόλιο με τη παρατήρηση οτι θα γράφεις μόνο με κεφαλαία γράμματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. mister g αυτονόητη προϋπόθεση για να δημοσιευθούν τα υστερικά και υβριστικά σου σχόλια είναι να γράφεις ως g και οχι ως ανώνυμος.
  разбираш?

  ΑπάντησηΔιαγραφή