Σάββατο, Οκτωβρίου 02, 2010

Κυκλοφορεί το έκτο φύλλο της Νόβα Ζόρα Οκτώβριος 2010.

 

Κυκλοφορεί το έκτο φύλλο της Νόβα Ζόρα Οκτώβριος 2010.

Released the sixth edition of Nova Zora October 2010.

Објави шестото издание на Нова Зора Октомври 2010 година.

http://www.novazora.gr

 

Нова Зора Октомври 2010

2 σχόλια: