Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2009

Vrana konja javam jas / Врана коња јавам јас

 

Spelling

Μακεδονικά

Ελληνικά

Βράνα κόνια γιάβαμ γιας, όνταμ πο νεβέστατά.

Врана коња јавам јас. Одам по невестата.

Κορακένιο άλογο καβαλίκεψα, πηγαίνω στη νύφη.

Βράνα κόνια γιάβαμ γιας, όνταμ πο νεβέστατα.

Врана коња јавам јас, Одам по невестата.

Κορακένιο άλογο καβαλίκεψα, πηγαίνω στη νύφη.

Όνταμ πο νεβέστατα. Ντάλ’ κιε μι για ντάδατ?

Одам по невестата. Дал' ќе ми ја дадат?

Πηγαίνω στη νύφη. Άραγε θα μου τη δώσουν;

Όνταμ πο νεβέστατα. Ντάλ’ κιε μι για ντάδατ?

Одам по невестата. Дал' ќе ми ја дадат?

Πηγαίνω στη νύφη. Άραγε θα μου τη δώσουν;

Να σρέντ σέλο τάπαν τσσούκα, όρο σε βήε.

На сред село тапан чука, Оро се вие.

Στο κέντρο του χωριού τύμπανο χτυπά, χορός τυλίγεται.

Να σρέντ σέλο τάπαν τσσούκα, όρο σε βήε.

На сред село тапан чука, Оро се вие.

Στο κέντρο του χωριού τύμπανο χτυπά, χορός τυλίγεται.

Όρο σε βήε, μόμα βόντεσσε.

Оро се вие, мома водеше.

Χορός τυλίγεται, κοπέλα πήγαινε μπροστά.

Μόμα βόντεσσε, όρο κράσεσσε.

Мома водеше, оро красеше.

Κοπέλα πήγαινε μπροστά, το χορό στόλιζε.

Τάτκο η για ντάβα, σέλο νε για ντάβα.

Татко и ја дава, село не ја дава.

Ο πατέρας της μου τη δίνει, το χωριό δεν μου τη δίνει. (τη νύφη)

Τάτκο η για ντάβα, σέλο νε για ντάβα.

Татко и ја дава, село не ја дава.

Ο πατέρας της μου τη δίνει, το χωριό δεν μου τη δίνει. (τη νύφη)

Σέλο νε για ντάβα, ότι ε ουμπάβα.

Село не ја дава, оти е убава.

Το χωριό δεν τη δίνει, διότι είναι όμορφη.

Ότι ε ουμπάβα, μπέλα εμ τσαρβένα.

Оти е убава, бела ем црвена.

Διότι είναι όμορφη, άσπρη εμ κόκκινη.

Κιέ ούμπραμ μάϊκο, ζάγκιναμ, μπέζ νέα ντόμα νε όνταμ.

Ќе умрам мајко, загинам, без неа дома не одам.

Θα πεθάνω μάνα, χάνομαι, χωρίς αυτή σπίτι δεν πάω.

Κιέ ούμπραμ μάϊκο, ζάγκιναμ, μπέζ νέα ντόμα νε όνταμ.

Ќе умрам мајко, загинам, без неа дома не одам.

Θα πεθάνω μάνα, χάνομαι, χωρίς αυτή σπίτι δεν πάω.

Βο σέλο σλούγκα κιέ μπιντάμ, σάμο νέα ντα ζέμαμ.

В село слуга ќе бидам, само неа да земам.

Του χωριού υπηρέτης θα γίνω, μόνο αυτή να πάρω.

Βο σέλο σλούγκα κιέ μπιντάμ, σάμο νέα ντα ζέμαμ.

В село слуга ќе бидам, само неа да земам.

Του χωριού υπηρέτης θα γίνω, μόνο αυτή να πάρω.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου