Σάββατο, Σεπτεμβρίου 29, 2012

Теодоридис: СИРИЗА ќе ја запре дискриминацијата на бегалците од граѓанската војна

 

Nasos Teodoridis is a member of the Human Rights Committee of the most popular political party currently in Greece - SYRIZA. He is responsible for the minorities sector and at the same time, he is a great and sincere friend of the Macedonians and not just those who live in Greece. For him, it is quite acceptable that our country is called Macedonia. But the opinions of the party members and the official positions of the party are not always the same, says Teodoridis in an exclusive interview for the Macedonian Radio and Television.

Marija Kotovska
MRT Dnevnik 29.09.2012

 
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Μακεδονικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Μ.Ρ.Τ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου