Κυριακή, Απριλίου 27, 2014

Ostrovo - Kristovitse

 

Τραγούδι: Kristovitse
Περιοχή ηχογράφησης: Ostrovo (Άρνισσα Πέλλας)

Η ηχογράφηση έχει την αξία της. Γεννά πολλά θέματα συζήτησης για την μακεδονική μουσική και την διαχείριση της στον τόπο μας αλλά και στα βαλκάνια. Εδώ όμως μεγαλύτερα θέματα προκύπτουν από το περιθώριο της ηχογράφησης. Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω όπως το περιθώριο του βιβλίου του Βογατσικού έκρυβε γλωσσικό θησαυρό, έτσι και δύο λέξεις, στην αρχή και στο τέλος του βίντεο, εγείρουν ζητήματα.

Πηγή: http://www.youtube.com/watch?v=Zl3PxHx6hUM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου